Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Od 2006 roku pracuje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Realizuje zadania związane z szeroko pojętym IT. Początkowo zaczynając od bezpośredniej pomocy użytkownikom przy obsłudze stacji roboczych, do administrowania siecią komputerową i infrastrukturą serwerową Urzędu. Od 2013r. kieruje pracą Referatu Informatyzacji Urzędu w Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki.

Pozostali prelegenci