Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, w ramach pracy dyplomowej zajmował się budową wysokowydajnych klastrów obliczeniowych oraz badał ich stabilność i wydajność. Obecnie zajmuje się szeroko rozumianą informatyzacją w administracji publicznej. Jest zwolennikiem wolnego oprogramowania Open Source. Od 10 lat sprawuje stanowisko kierownika Wydziału ds. Informatyki w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu. W tym czasie odpowiedzialny był za realizację wielu projektów informatycznych, w tym również kilku regionalnych, obejmujących 21 urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim, mi.in. serwis internetowy tujestpraca.eu oraz komunikator internetowy SPARK IM/Openfire. W 2014 roku odznaczony przez Prezydenta RP brązowym medalem za długoletnią służbę.

Pozostali prelegenci